Welkom op de website van AVA
Actieve Vrouwen Achtmaal
 Logo AVA

Home
Programma
E-mail
Facebook
Statuten
AVG AVA
 


Els

Marlies

Marna

Ingrid


Bestuursleden AVA

Voorzitter:
Els Jacobs-Oostvogels
Ostaayensebaan 14
4885 JA ACHTMAAL
076-598 5228
elsenkees@online.nl
Secretaris:
Marlies de Bruijn-Vanlaerhoven
Eendenkooistraat 2
4885 KM ACHTMAAL
076-598 7146
emavanlaerhoven@hotmail.com
Bestuurslid:
Marna Mouwen
Eendenkooistraat 2a
4885 KM ACHTMAAL
076-879 5339
marna.mouwen@live.nlBestuurslid:
Ingrid Buitendijk-Nouws
H. Ronald Holstlaan 3
4885 AD Achtmaal
076-850 1596
ingrid8x@hotmail.com

Mededelingen van het bestuur


Contributie
Leden die de contributie niet per automatisch incasso betalen; graag tussen 1 en 15 januari Ä 23, - over maken op de AVA rekening: NL 91 RABO 0155257005, o.v.v. contributie AVA.
*Zet er voor de duidelijkheid ook je voornaam bij!

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Programma
Wijzigingen en aanvullingen van het programma hoor je tijdig, deze komen in de Zundertse Bode, een persoonlijk berichtje, per e-mail, facebook of via deze site.

Betalingen activiteiten
Als je deelneemt aan een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, heeft het de voorkeur om deze betaling via de bank te doen.
AVA rekening: NL 91 RABO 0155257005, o.v.v. de betreffende activiteit.
*Zet er voor de duidelijkheid ook je voornaam bij!

Opgaven
Als je je ergens voor opgegeven hebt, probeer dan ook te komen.
Lukt dit niet geef het dan tijdig door.

Tips of idee
Heb je een idee of tip? Bij de Jaar- Voorjaars- en Najaarsvergadering zal de ideeŽnbus aanwezig zijn, of spreek iemand van het bestuur aan.

Nieuwe leden
Deze zijn het gehele jaar welkom, heb je een vriendin of buurvrouw die interesse heeft, breng haar gerust eens mee naar een van onze activiteiten.

Jubilea, geboorte, ziekenhuisopname enz.
Heb je iets te vieren, laat het ons dan weten.
Ook bij droevige omstandigheden tonen wij graag onze belangstelling.
Als je ons een passend berichtje stuurt vergeten wij niemand.

Hulp van de leden
Het bestuur is blij met extra handen en mensen die meedenken en helpen met activiteiten.

Aansprakelijkheid
AVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan goederen of personen tijdens of voor AVA activiteiten.
Denk hierbij ook aan fietsen/wandelen of autorijden in BelgiŽ.
Informeer bij je verzekering.
Bij personenvervoer zijn een rijbewijs, geldige APK en inzittenden- of ongevallen-inzittendenverzekering verplicht.

Terug