Verslag Jaarvergadering

Dinsdag 15 januari 2019

Rond de klok van half 8 opent Linda de jaarvergadering met een welkomstwoord en een nieuwjaarswens in dichtvorm, er zijn 57 leden aanwezig.

Het financieel jaarverslag komt vervolgens aan bod, Marleen geeft hierbij tekst en uitleg.
Het was goed te volgen op de beamer.

De kascontrole was dit jaar door Ria Matthijssen (laatste keer) en Helga Damen gedaan en goedgekeurd.
Volgend jaar neemt Margriet Nooren de plek van Ria in.

I.v.m. met de privacywet vertelde Marleen dat zij voor AVA leden nog een formulier voor akkoord verklaring bij had, waarmee zij in de pauze langs ging ter ondertekening.

Agendapunt 3, het activiteiten verslag werd voor gelezen door Marieke en Marlies, ondertussen waren foto's van de activiteiten te zien op de beamer.

Een korte pauze volgt voor een 2e ronde koffie/thee met een snoepje.

Na de pauze tijd voor de jubilarissen, 8 dames het afgelopen jaar.
25 jaar lid waren Rietje van Bekhoven, Ria Elst, Marie-Josť Godrie, Linda Jochems en Marlies de Bruijn.
Zij ontvingen een beeldje van de Contente Vrouw.

40 jaar lid Naantje Koeken, een pennenset mocht zij in ontvangst nemen.
Josť Hereijgers, helaas niet aanwezig, is 45 jaar lid, zij krijgt later het rozenvaasje.
Naan van Laerhoven is 50 jaar lid en werd daarom benoemd tot Erelid en ontving een bos bloemen met oorkonde.

Bestuurverkiezingen, Marleen haar 1e termijn zat erop, ze was herkiesbaar.
Een stemcommissie, gevormd door Joke Gommers, Lida van Gaal en Marieke Raats, deelden de stembriefjes uit en haalde ze daarna weer op.

Na ze geteld te hebben, deelde Linda de uitslag mee: met 56 ja stemmen en 1 blanco werd Marleen herkozen voor de volgende 3 jaar.
Zij bedankte de aanwezige leden voor het vertrouwen.

Nu tijd voor pauze met een frisdrank met een hapje.
Tussendoor kwam er een vraag i.v.m. de privacy.
De statuten van de AVA staan voor iedereen te lezen op de AVA site, met alle persoonsgegevens, kan deze eraf gehaald worden?

Na kort overleg deelt het bestuur mee, dat de statuten verwijderd gaan worden.
Mocht iemand iets willen lezen in deze, dan kan men terecht bij een van de bestuursleden.

Agendapunt programma boekje, dit wordt doorgenomen.
Nog niet alle activiteiten zijn uitgewerkt maar dat volgt later via de nieuwsbrieven.

Mededelingen; Goede Doel bijdrage, EHBO Zundert bestond 80 jaar, wordt goedgekeurd.
De penningmeester zal het bedrag naar de EHBO over maken.

Linda vraagt aan de leden of er kandidaten zijn voor de Achtmaalse Dorpskwis 2019, men kan zich aanmelden bij het bestuur.
Er wordt al gelijk een team van 3 leden gevormd.

Happen en stappen willen onze jeugdige leden regelen, Linda vraagt bij wie er eventueel gehapt kan worden.
Later volgt daar meer over.

IdeeŽn bus wordt geleegd, 1 vraag: Graag een fietsdag met een route korter dan 60 km, kan dat?
Het antwoord; dat doen we dit jaar, de route van de fietsdag gaat naar Mattemburgh bij Bergen op Zoom ongeveer 50 km.

Rondvraag, tafel per tafel kwam aan de beurt.
Is er dit jaar geen Bingo?
Nee, dit jaar niet wij willen afwisseling.

Strandwandeling met de bus of auto?
De bedoeling is met de bus, wij hebben nu een adres die ook kleinere bussen heeft.
Daar gaan we eerst nog even informeren.

Meersel Dreef, wanneer in mei?
Gaan we na vragen, de Maria viering gelijk met Vrouwen van Nu.
Datum geven wij z.s.m. door via de maandbrief.

Voor de meiviering in Zegge is afgesproken de 1e dinsdag in mei, bij slecht weer de dinsdag daarop, gewoon tijdens het avond fietsen.

De datums van de geplande activiteiten worden op de maandbrieven vermeld, zodat iedereen daar rekening mee kan houden.
Verder zijn er geen vragen meer

Linda sluit de vergadering af om 21.40 uur en wenst iedereen wel thuis.

Na afloop wordt er nog gezellig wat gedronken en gebuurt met elkaar.

Marlies dB.

Klik hier voor foto's.

Terug