Verslag Jaarvergadering

Dinsdag 21 januari 2020

Tegen kwart over 7 was de zaal al half gevuld met leden, die hun koffie en koek mee binnen namen.
Vandaag waren er veel jubilarissen, zij hadden een persoonlijke uitnodiging ontvangen, dat speelde ook mee.

Totaal waren 65 leden aanwezig toen Linda de vergadering opende met het gedicht: "een jaar voorbij".

Daarna werd het activiteitenverslag beurtelings gelezen door Marieke en Marlies, Marna voorzag netjes op tijd de foto's via de beamer.

Het financiŽle verslag kwam voor rekening van Marleen, ze legde het zo goed uit dat er geen vragen kwamen.
De kascontrole was dit jaar door Helga Damen en Margriet Nooren gecontroleerd en goedgekeurd.
Voor Helga was het de laatste keer, dus een nieuw kascontrole lid werd gezocht, Paula Arnst gaat dat volgend jaar mee doen.
Allen werden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Tijd voor een koffiepauze met een snoepje, even later verder met bestuurszaken.
Marlies en Marieke hun (resp. 2e en 1e) termijn zat erop, en waren herkiesbaar.
Met volledig aantal ja-stemmen werden zij allebei herkozen.

Omdat Marleen stopt met haar bestuurszaken, was het tijd om te stemmen voor bestuurskandidaat Ingrid Buitendijk.
Zij kreeg ruim voldoende stemmen en werd meteen aan de bestuurstafel verwacht voor de verdere vergadering.
Linda bedankte nog de stemcommissie Marie-Josť Godrie en Lida van Gaal voor hun hulp.

Tijd om afscheid te nemen van Marleen.
Zij kreeg een mooi afscheidswoordje en glazen vaas met inscriptie kado van AVA bestuur en alle leden.

Nu kwamen de jubilarissen aan de beurt.
*5 dames zijn 25 jaar lid, te weten: Annelies Raats, Simone Godrie, Betsy Vriends, Ria Oostvogels en Naantje Backx.
Hun beeldje van de Contente Vrouw was nog niet afgeleverd.
Tijdelijk kregen ze verpakt een foto van het Contente Vrouwtje, dat zouden ze 2 dagen later alsnog ontvangen.

*1 persoon is 40 jaar lid: Jeanne Oostvogels, zij kreeg de bekende pennenset.

*3 leden zijn 45 jaar lid: Lida Poppelaars, Ria Dictus (heel verbazend, had er geen erg in) en Riet Dictus.
Zij mochten het rozenvaasje met inscriptie mee naar huis nemen.

*2 dames zijn 50 lid en worden daarmee Ere-lid: Wies Sprenkels en Marie Jochems (Marie was helaas ziek).
Wies ontving de oorkonde en een mooi boeket bloemen.
Marie gaan wij later thuis haar oorkonde en bloemen bezorgen.

Pauze voor een consumptie met 2 snackhapjes, weer aan de slag met het volgende agendapunt.
Programma werd doorgesproken.
Het Goede Doel voorstel: Huiskamer Achtmaal, werd door de aanwezige leden goedgekeurd.
Marleen zal de Ä 50,00 afgeven aan iemand van de vrijwilligers daar.

IdeeŽnbus werd geleegd, 9 tips zaten erin, die wij gaan bekijken en proberen in te plannen.

Rondvraag, nog wat extra tips erbij voor dagreis en/of workshops.

Rond de klok van 22:00 uur sluit Linda de vergadering en wenst iedereen wel thuis en hopelijk weer vele leden te zien met een van de activiteiten die AVA gaat regelen.

Marlies dB.

Klik hier voor foto's.

Terug