Verslag Openings & Jaarvergadering, dinsdag 5 oktober 2021.

Voor aanvang van de vergadering werden nog de wedstrijd kamerplanten afgegeven ter beoordeling.

Na ontvangst van koffie/thee met koek, opende Linda de vergadering.
Zij las een mooi en toepasslijk gedicht voor, over wat Corona afgelopen anderhalf jaar teweeg gebracht heeft.

Daarna kwam het activiteitenverslag aan bod, gelezen door Marieke en Marlies, Marna zorgde voor de bijbehorende foto's op de beamer.
Gevolgd door het financieel verslag opgemaakt en duidelijk uitgelegd door Ria Mathijssen en gecontroleerd door kascommissie, bestaande uit Helga Damen en Margriet Nooren.
Voor Helga was 't de 2e keer dus haar laatste, zij wordt opgevolgd door Paula Arnst voor de kascontrole over 2021.

Pauze, voor 2e bakje koffie/thee met een bonbon.

Nu kon Rina Michielsen haar bevindingen over de kamerplanten komen vertellen.
Van de 43 uitgaande planten, waren er 23 terug gekomen.
Er was weinig verschil, paar iets te droog.
Maar de bruine puntjes, waar veel planten last van hadden, horen er gewoon bij, pffft.
De 3e prijs was voor Marie-José Godrie, 2e voor Corrie Foesenek en de 1e prijs voor Anny Herrijgers, zij ontvingen allen een kadobon van de Bosrand.
De plant voor komend groeiseizoen is de "Diefenbachia Compacta", een giftige plant, echt uitkijken met blad eraf halen!
Veel licht, geen felle zon en vochtig houden.
Rina wordt bedankt voor haar inzet en krijgt envelop met inhoud.
Ze wenste ons succes met de plant en komt volgend jaar heel graag weer terug voor de keuring.

Agendapunt bestuurszaken; Marieke Raats stapt uit het bestuur na 4 jaar, zij was ooit gevraagd voor een paar jaar en die kunnen lang zijn op Achtmaal, dat blijkt wel.
Zij kreeg voor haar werkzaamheden een boeket bloemen, een vaas met olielampje met inscriptie en een geweldig applaus van de aanwezigen.
Wij hadden gelukkig een nieuwe kandidaat voor in het bestuur, Els Jacobs.
Een stemcommissie werd geregeld, Maria Schrauwen en Ellen de Ruijtter deelden stembriefjes uit en telden deze later.
Els werd met de volle 51 stemmen unaniem in het bestuur gekozen.
Els bedankte de leden voor haar vertrouwen en nam plaats achter de bestuurstafel.
Linda geeft emotioneel aan te willen stoppen met het bestuur per 2022 wegens privé-omstandigheden, zij doet een oproep of er iemand bij het bestuur wil komen.

Pauze, consumptie met paar snacks.

Huldiging jubilarissen, 2 leden 25 jaar lid, Marjan Elst en Elly Dictus zij ontvangen het Contente Vrouwtje, 1 persoon 45 jaar lid Agnes Jorissen, zij kreeg een rozenvaasje met inscriptie en 2 leden 50 jaar lid, Trees van de Kloot en Maria Kools, zij ontvingen een boeket bloemen, oorkonde en werden benoemd tot Ere-lid van de AVA.
Van alle aanwezigen kregen de jubilarissen een luid applaus.

De ideeënbus werd geleegd, een paar tips.

Tuinbezoek Hazelhof in Rijsbergen, Torteltuin in Nispen, Workshop oude meubels pimpen (Hanneke Dictus), Boekenleesclub (boek lezen en daarna doorspreken in club verband).
Deze gaan wij zeker meenemen in onze activiteiten planning.

Rondvraag: Marianne Konings; of wij bij zieke leden eventueel op bezoek gaan?
Antwoord: Nee, want wij weten, of krijgen niet altijd door wie er ziek is.
Dan zou je bij de 1 wel gaan en bij een andere niet omdat je er niets van af weet.

Nog een mededeling van Linda, bij vragen of klachten, kom naar het bestuur.
In de wandelgangen horen wij soms wat en daar kunnen wij niets mee.

Sluiting: rond 22.00 uur sluit Linda de vergadering af en wenst iedereen wel thuis, alle 51 aanwezige dames mogen nog een consumptie nuttigen en buurten nog gezellig wat na.

Marlies dB.

Klik hier voor foto's.

Terug